Contact

Asia

China

Beijing Sunshine Extreme Trade Ltd.
Beijing Chongwen District
Ciqikou Cross Dadushi Building 3-12
Beijing, China
E: concert3@hotmail.com

Hong Kong

Neil Pryde ASAP Direct
20/F YKK Building - Phase 2
No. 2 San Lik Street
Tuen Mun, Hong Kong
P: +852-2456-6527
E: sales@asap-direct.com

Japan

Shriro Trading Co. Ltd.
The Itoyama Tower
8/F, 3-7-18 Mita Manato-Ku
Tokyo, Japan 108-0073
Contact- http://www.shriro.co.jp/

South Korea

BX Sports Co.
3F Kum-Un B/D, 228 Nonhyun-Dong
Gangnam-Gu, Seoul South Korea 135-830
P: +82-2-540-1148
E: chankang@bxsports.co.kr